Lista seminariów doktorskich

Studia doktoranckie

Tytuł seminarium: SEMINARIUM DOKTORSKIE
 w dyscyplinie: FINANSE

Prowadzący: Gierusz Barbara, prof. UG, dr hab.
Katedra Rachunkowości

Zakres programowy:
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

Seminarium doktorskie prowadzone przez prof. dr hab. Jerzego Gierusza, Prof. nadzw. dr hab. Barbarę Gierusz i Prof. nadzw. dr hab. Teresę Martyniuk obejmują problematykę szeroko rozumianej rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze względu na specyfikę badań prowadzonych przez Katedrę Rachunkowości, szczególnie godne polecenia wydają się następujące zagadnienia:

- zgodność rozwiązań polskiego prawa bilansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

- porównania międzynarodowe rachunkowości finansowej (standardy brytyjskie, niemieckie, US GAAP, JAS),

- ocena, dobór modeli rachunku kosztów (ABT, target costing),

- budżetowanie kosztów, przychodów, wyniku finansowego,

- rachunkowość banków, zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego,

- podziały, łączenie, upadłość spółek,

- rezerwy w rachunkowości,

- kontakty długoterminowe,

- instrumenty finansowe, inwestycje,

- odroczony podatek dochodowy.

Zachęcamy również do własnych poszukiwań badawczych.